Saška č. 1

Upper back Massage

https://www.youtube.com/watch?v=ehFeVTYm3Jo
SET 1
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Calf Massage

https://www.youtube.com/watch?v=I0_jwEkrQhI
SET 1
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Hamstring Massage

https://www.youtube.com/watch?v=VnCv-FVyW18
SET 1
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Glute Massage

https://www.youtube.com/watch?v=zhUYq5R60Rk
SET 1
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Active 90/90 hamsting strech

https://www.youtube.com/watch?v=Yidjnq6UJvc
SET 1
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST 60s

90/90 glute stretch

https://www.youtube.com/watch?v=XpNPe682Vb0
SET 1
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST 60s

Quadruped single leg adductor stretch w/rotation

https://www.youtube.com/watch?v=elZ4IZG0bYY
SET 1
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST 60s

Dead Bug

https://www.youtube.com/watch?v=VvCU_jcxTPg
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT BW
TEMPO
REST 90s

Side Plank 1-ARM Lateral Raises DB / Elbow / Str. Leg

https://www.youtube.com/watch?v=ZLrpMT7ueIo
SET 3
REPS 10/10 (rotácie bez činky)
WEIGHT
TEMPO
REST 90s

Glute Bridge March

https://www.youtube.com/watch?v=7EVaWr99dxU
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST 90s

Shoulder tap

https://www.youtube.com/watch?v=qTGRjChNgv0&list=PLp8Gqw6ardItjN7ougfq9A7p-ftWrld9z&index=10
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST

Pallof Press

https://www.youtube.com/watch?v=RS9F6NX-sW4
SET 3
REPS 10/10 (od hrudnej kosti stále priamo ruky sa ani nepohnú)
WEIGHT
TEMPO
REST 90s

Belly breathing

https://www.youtube.com/watch?v=MbaZERi4ylo&list=PLp8Gqw6ardItjN7ougfq9A7p-ftWrld9z&index=9
SET 3
REPS 10 (nádychov a výdychov do brucha bez pohnutia hrudnej časti)
WEIGHT
TEMPO
REST