Miroslav Balun day 2

Najprv urobíš brucho pootm máš kruhový tréning 9 cvičení 20 opakovani každé cvičenie pojdeš to 3-4 série 1 seria. = 9 cvičení po 9 máš pauzu 2minuty pootm ideš znova...

Dead Bug

https://www.youtube.com/watch?v=VvCU_jcxTPg
SET 4
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST
BRUCHO 1

PLANK ARM RAISE

https://www.youtube.com/watch?v=TyiujJcZHVY
SET 4
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST
BRUCHO 2

Posterior Plank Mountain Climbers

https://www.youtube.com/watch?v=z_mj4MYFQLg
SET 4
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST 60s
BRUCHO 3

BW SQUAT HOME

https://www.youtube.com/watch?v=rMvwVtlqjTE&t=1s
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A1

BICEPS CURL STANDING TRX

https://www.youtube.com/watch?v=pova7hv_lAg
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A2

Forward walk w/ MB

https://www.youtube.com/watch?v=tgpFQ2A8h0k
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A3

TRICEPS EXTENSION 2-ARM / STANDING / TRX

https://www.youtube.com/watch?v=u9FPqSe5cZs
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A4

REVERSE FLY TRX 2-ARM

https://www.youtube.com/watch?v=K9sjZZQJgOA
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A5

SHOULDER LATERAL RAISE 2-ARM

https://www.youtube.com/watch?v=HZZrCarpj1A
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A6

REVERSE HIP THRUST 2-LEG / HOME

https://www.youtube.com/watch?v=Y2nlCSM0b04
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A7

TIBIALIS ANTERIOR WD

https://www.youtube.com/watch?v=OPEuhclsTUQ
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A8

MOUNTAIN CLIMBER BW

https://www.youtube.com/watch?v=8p8S-LiK9DE
SET
REPS 20
WEIGHT
TEMPO
REST
A9