M.J.

Hamstring Massage

https://www.youtube.com/watch?v=VnCv-FVyW18
SET 2
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Glute Massage

https://www.youtube.com/watch?v=zhUYq5R60Rk
SET 2
REPS 30s
WEIGHT
TEMPO
REST

Belly breathing

https://www.youtube.com/watch?v=MbaZERi4ylo&list=PLp8Gqw6ardItjN7ougfq9A7p-ftWrld9z&index=9
SET 3
REPS 10 hlbokých nadychov do brucha (bráničné dýchanie) sledovať si aby sa nehýbal hrudník, celá chrbtica stlačená na podložku
WEIGHT
TEMPO
REST

Belly Breathing Quadruped

https://www.youtube.com/watch?v=S4z9pBibbhw
SET 3
REPS 10
WEIGHT
TEMPO
REST

90/90 glute stretch

https://www.youtube.com/watch?v=XpNPe682Vb0
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO
REST