Katka Majtnerová

V tréningovom pláne sú dva tréningové dni. Dôležité je dbať na správnu techniku vykonaného cvičenia!!! Natočiť krátke videá na korekciu cvičenia. Plán vytlačiť a zapisovať dohodnuté údaje.

Shoulder tap

https://www.youtube.com/watch?v=qTGRjChNgv0&list=PLp8Gqw6ardItjN7ougfq9A7p-ftWrld9z&index=10
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT BW
TEMPO
REST
A1 (Day 1)

Side Plank Knee to Elbow / Elbow / Knee

https://www.youtube.com/watch?v=ocN96nUh3QU
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT BW
TEMPO
REST 60
A2 (Day 1)

BULGARIAN SPLIT SQUAT

https://www.youtube.com/watch?v=IRRjMNDSrw8
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT BW
TEMPO 301
REST
B1 (Day 1)

HIP THRUST BW 1-LEG

https://www.youtube.com/watch?v=uDO6d_YSkVY
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT BW
TEMPO 201
REST
B2 (Day 1)

CALF RAISE 1-ARM / 1-LEG DB

https://www.youtube.com/watch?v=KcTEGifMTDY
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT BW
TEMPO 301
REST 90
B3 (Day 1)

1-ARM HALF KNEELING CABLE PULL-DOWN

https://www.youtube.com/watch?v=aOECHWtoZ6Q
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT band
TEMPO 112
REST
C1 (Day1)

PUSH-UP REGRES

https://www.youtube.com/watch?v=O4sWi0nSbLY
SET 3
REPS 8
WEIGHT BW
TEMPO 201
REST 60-90
C2 (Day 1)

Copenhagen ISO Hold

https://www.youtube.com/watch?v=aDsaGBnvDQo
SET 3
REPS 30s
WEIGHT BW
TEMPO
REST
A1 (Day 2)

Glute Bridge March

https://www.youtube.com/watch?v=7EVaWr99dxU
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT BW
TEMPO
REST
A2 (Day 2)

BENCH SQUAT 1-LEG / 1-DB

https://www.youtube.com/watch?v=Ir8ORziq5F4
SET 3
REPS 10/10
WEIGHT BW
TEMPO 301
REST
B1 (Day 2)

BRIDGE TO LOWER VS 1-LEG

https://www.youtube.com/watch?v=lsfp_zS_F8U
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT BW
TEMPO 301
REST
B2 (Day 2)

Pallof Press

https://www.youtube.com/watch?v=RS9F6NX-sW4
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT Band
TEMPO
REST 90
B3 (Day 2)

CURL TO SHOULDER PRESS 1-ARM / 1-LEG

https://www.youtube.com/watch?v=FoQpwS0XahM
SET 3
REPS 8/8
WEIGHT 2kg
TEMPO 203
REST
C1 (Day 2)

INVERTED ROW TRX 2-ARM / STRAIGHT LEGS DOWN

https://www.youtube.com/watch?v=N65qeCtaF7g
SET 3
REPS 12
WEIGHT BW
TEMPO 103
REST 60
C2 (Day 2)