" class="lazy attachment-siiimple_full size-siiimple_full wp-post-image" title="" alt="">
29.08.2019

Mentálny tréning

Dnešná doba ponúka množstvo vedeckých poznatkov o tom ako je dôležité pracovať na mentálnej a telesnej stránke. Tak ako sa v dnešnej dobe staráme o svoje telo a vieme, aké to má priaznivé účinky, môžeme takisto pracovať na mentálnej úrovni. Na Slovensku sa zatiaľ ľudia vyhýbajú mentálnemu tréningu, pretože prechovávajú v sebe určitý odstup, nechcú, aby sa im niekto “hrabal” v ich hlave, prípadne si to zamieňajú so psychológom, či v neposlednom rade odpovedia, že žiadny problém nemajú. Tvrdiť o sebe, že nemáme limity, ktoré by sa dali posúvať alebo že sa nemáme v čom zlepšovať je z môjho uhla pohľadu nezmysel.

Ako ľudské bytosti sme nastavení na rast. Poznanie a vedomie, ktoré nás obklopujú formujú naše osobnosti. Nie každý vnímame slovo rast rovnako. Niekto ho vníma ako možnosť napredovať v biznise, v športe, v učení sa novým schopnostiam, jazykom, iní ako byť lepším človekom, ženy veľmi často mávajú rastovú tendenciu vo vzťahu. Je veľa oblasti kde sa môžeme posúvať dopredu. Pamätám si na časy keď začínali prví tréneri pracovať vo fitness centrách a množstvo ľudí si hovorilo, “načo mne je tréner. Nebudem sa predsa potiť pri niekom kto stojí nadomnou a ešte mi aj hovorí čo mám robiť.” Dnes sa však karta obrátila a všetci vieme, že je rozumné si nechať poradiť od odborníka. Verím, že táto revolúcia alebo osveta za určitú dobu príde aj na mental koučing.

Viete si predstaviť ako vaše sny dostávajú reálnu podobu? Vaše myšlienky sú jednou z najmocnejších zbraní, ktoré máte. Môžete s nimi meniť prítomnosť, budúcnosť, ale dokonca aj minulosť. Ak si zoberiete hocijakú udalosť, ktorú ste zažili, pozeráte na ňu určitým spôsobom. Podľa toho sa Vám vynárajú myšlienky v hlave, pripadne zažívame určitý druh emócie. Pokiaľ sú emócie pozitívne, tak je väčšinou všetko v poriadku, ale čo v prípade negatívnych emócií. Zlá skúsenosť vyvolá negatívne myšlienky a emóciu. Avšak keď vieme zmeniť uhol pohľadu na zažitú skúsenosť, prijať ju a zobrať si z nej poučenie, dokážeme zmeniť naše myšlienky. Ľahko napísané, no v skutočnosti je to veľa mentálnej práce na sebe samom. Mentálne mapy a vzorce správania máme tvrdo zakorenené v nás od útleho detstva.

Podvedome žijeme “program”, s ktorým sme možno neni sami spokojní. Mental koučing zahŕňa a ponúka rôzne formy mentálneho tréningu ako sú práca z emóciami, komunikáciou, motivácia, sebadôvera, koncentrácia, vzťahová dynamika, nastavenie cieľov a ich následná realizácia či performance koučing. Je to komplexný odbor, ktorý pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky vo všetkých oblastiach života.