" class="lazy attachment-siiimple_full size-siiimple_full wp-post-image" title="" alt="">
12.10.2019

Foam rolling = Automasáž

Foam rolling

Automasáž penovým valcom určite nepatrí len medzi moderné výstrely fitness doby. Práve naopak,
stáva sa pevnou a vedecky overenou metódou, ktorá by nemala chýbať vo Vašom tréningu.

Sú viaceré benefity, ktoré nám Foam rolling ponúka:
1. Zníženie svalovej citlivosti
2. Zväčšenie rozsahu pohybu
3. Znížená myofasciálna adhézia
4. Zlepšenie propriocepcie

1. Zníženie vnímanej svalovej bolestivosti (svalovice) je založené na nervovo-svalových mechanizmoch a na prekrvení postihnutého miesta. To znamená, že “valcovanie” znižuje senzitivitu receptorov, čím subjektívne pociťujeme menšiu svalovú citlivosť.

2. Na základe rovnakého mechanizmu funguje aj zlepšenie flexibility pomocou penového valca. Existujú štúdie, ktoré hovoria, že Automasáž je rovnako účinná metóda zvyšovania rozsahu pohybu ako strečing a naviac bez negatívneho vplyvu na výkon (čo niektoré metódy ako statický strečing môžu len závidieť:)

3. Tento bod znie veľmi odborne a komplikovanie, ale jednoducho a po slovensky ide o zrastanie svalových štruktúr. Tieto zrasty môžu mať viacero príčin – zranenia, časté preťaženie alebo naopak, nedostatok pohybovej aktivity. A práve vhodne aplikovaná automasáž zlepšuje pohyblivosť jednotlivých svalových vrstiev.

4. V ľudskom tele existujú určité “senzory”, tzn, že keď ráno vstaneme a máme ruky vo vzpažení (na supermana) vieme o tom bez toho, aby sme sa na naše ruky museli pozerať. A práve Foam rolling významne aktivuje tento spôsob vnútrosvalového vnímania, čím dokážeme cez nervovo-svalové spojenia pozitívne ovplyvňovať výkon svojho tela.