ŠPORT

Vieme že mnohokrát je individualizovaný kondičný tréning komplikovaný v ťažkých podmienkach slovenského športu. Ale nikto nie je viac zodpovedný za svoj pohybový stav ako sám športovec. Prídite sa poradiť s kvalifikovanými Kondičnými trénermi vo vrcholovom a výkonnostnom športe, ktorý pôsobia na najvyššej klubovej a reprezentačnej úrovni. Každý deň je nová príležitosť zlepšiť sa.

  • Diagnostika kondičných schopností (v závislosti od potrieb špecializácie)
  • Rozvoj kondičných schopností
  • Komplexná kondičná príprava
  • Športový tréning detí a mládeže
  • Prevencia voči zraneniam
  • Návrat po zranení
  • Rekondícia

Prihlás sa bezplatne na prvý tréning a príď si pozrieť našu odbornosť a vybavenie tréningového centra.