SILOVÝ PLÁN TURECKO

Máš to tam rozdelené na DAY 1 a DAY 2 PLUS mas tam CORE1 a CORE 2 , supersety máš tiež rozdelené písmenami ( A1 A2, B1 B2, C1 C2). KEby čosi tak píš a dohodneme. technika pred hmotnosťou !!!

Dead Bug

https://www.youtube.com/watch?v=VvCU_jcxTPg
SET 3
REPS 12/12
WEIGHT
TEMPO
REST NO
DAY 1 CORE 1

Pallof Press Anterior / Standing

https://www.youtube.com/watch?v=CexpXibDajw
SET 3
REPS 12/12
WEIGHT
TEMPO
REST NO
DAY 1 CORE 2

BB BP

https://youtu.be/a_wp44Jr_s8
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 1 A1

BENT OVER ROW DB 2-ARM

https://www.youtube.com/watch?v=2QWrKpjLwqY
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 1 A2

DB BP INCLINE

https://www.youtube.com/watch?v=MoLBHDgrXfI
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 1 B1

1-ARM SEATED CABLE PULL-DOWN

https://www.youtube.com/watch?v=HWDJj9JExG8
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 1 B2

BICEPS CURL / PRONATED GRIP / STANDING DB

https://www.youtube.com/watch?v=hUA-fIpM7nA
SET 4
REPS 12
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 1 C1

TRICEPS EXTENSION 1-ARM / BP / DB

https://www.youtube.com/watch?v=DvgvfUFjb4E
SET 4
REPS 12
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 1 C2

Leg Lowering Unsupported

https://www.youtube.com/watch?v=caC-gV4nh4o
SET 3
REPS 12/12
WEIGHT
TEMPO
REST NO
DAY 2 CORE 1

Glute Bridge March

https://www.youtube.com/watch?v=7EVaWr99dxU
SET 3
REPS 12/12
WEIGHT
TEMPO
REST NO
DAY 2 CORE 2

BULGARIAN SPLIT SQUAT

https://www.youtube.com/watch?v=IRRjMNDSrw8
SET 4
REPS 10/10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 1 A1

INVERTED ROW TRX 2-ARM / STRAIGHT LEGS UP

https://www.youtube.com/watch?v=DTDpn6y2r4Y
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 2 A2

HAM CURL VS 2-LEG

https://www.youtube.com/watch?v=bjK4dolVpXg
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 2 B1

CHEST FLY CABLE 2-ARM

https://www.youtube.com/watch?v=HzCNVhjbl8o
SET 4
REPS 10
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 2 B2

BICEPS CURL / NEUTRAL GRIP / STANDING DB

https://www.youtube.com/watch?v=CFBZ4jN1CMI
SET 4
REPS 12
WEIGHT
TEMPO 4010
REST NO
DAY 2 C1

TRICEPS EXTENSION 2-ARM / KNEELING / TRX

https://www.youtube.com/watch?v=zJo-lsEM0uM
SET 4
REPS 12
WEIGHT
TEMPO 4010
REST 60s
DAY 2 C2