AKO PRACUJEME

„Len to čo vieš zmerať vieš zlepšiť.“

Pracujeme dlhodobo a systematicky. Pokiaľ hľadáte rýchlo zaručené úspechy tak nie ste na správnej adrese. Neriadime sa subjektívnym a náhodným pocitom, ale pracujeme s vaším individuálnymi danosťami a výsledkami. Na základe nameraných výsledkov nastavíme individuálny tréningový plán. Tento plán priebežne vyhodnocujeme a upravujeme, aby sme čo najefektívnejšie využívali Váš čas strávený u nás. Verime v odborné a časom overené postupy a systémy.

1

1. DIAGNOSTIKA

Základ nášho systému je dôkladná diagnostika.
11

2. PLÁN

Vypracovanie individuálneho plánu.
6

3. MOTIVÁCIA

Nastavenie reálnych krátkodobých cieľov.

4. ZDRAVIE

Najskôr sa hýb správne potom sa hýb veľa.

5. ROZVOJ

Postupné prekonávanie samého seba a dosahovanie cieľov.

6. REDIAGNOSTIKA

“Kontroluje” či dosahujeme výsledky.

Prihláste sa bezplatne na prvý tréning.

Príďte si pozrieť našu odbornosť a vybavenie tréningového centra.